Sự kiện

Để thực hiện sứ mệnh của mình, Tập đoàn Avi luôn hướng đến sự phát triển bền vững bằng việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến ung thư. Chúng tôi mong muốn cống hiến góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ sức khỏe cho hàng tỉ người trên thế giới trong đó có Việt Nam. Theo dõi và tham các sự kiện hấp dẫn cùng Avi Fucoidan nhé!

Dữ liệu trống